Sosiale Angsversteuring

1. Hoe angstig is jy om in 'n sosiale of werksituasie blootgestel te wees aan onbekende mense wat jou mag dophou en oordeel?
  Glad nie   Soms   Meeste van die tyd
 
2.     Is jy bang dat jou optrede gedurende'n sosiale situasie of 'n werksituasie vernederend of verkleinerend mag wees?
  Nee   Ja
 
3.     Wek sosiale situasies of optrede vrees of angstigheid by jou?
  Nee   Ja
 
4.     Erken jy dat hierdie vrees oormatig of sonder rede is?
  Nee   Ja
 
5.     Vermy jy situasies wat aanleiding gee tot hierdie vrees, of verduur jy dit met intense angstigheid of ongemak?
  Vermy   Verduur met ongemak
 
6.     Vermy jy soortgelyke situasies tot so 'n mate dat jou normale verpligtinge daaronder ly?
  Nee   Ja

[ Terug na Vraelyste ] [ Terug na Vorige Bladsy ]