Post Traumatiese Stres Versteuring Vraelys

1. Het jy 'n traumatiese gebeurtenis beleef waar jyself of iemand anders aan ernstige besering of lewensgevaar blootgestel was?
  Nee   Ja
 
2. Het jy ooit 'n situasie beleef waartydens jy intense vrees, hulpeloosheid of weersin ervaar het?
  Nee   Ja
 
3. Herbeleef jy die gebeurtenis aanhoudend op enige van die volgende maniere?
 
3.1 Ervaar jy dat jou gedagtes telkens onwillekeurig terugkeer na die traumatiese voorval?
  Nee   Ja
 
3.2 Droom jy dikwels oor die traumatiese voorval?
  Nee   Ja
 
3.3 Voel dit soms of jy die traumatiese voorval werklik weer beleef?
  Nee   Ja
 
3.4 Beleef jy erge emosionele ontsteltenis wanneer jy blootgestel word aan iets wat jou aan die trauma herhinner?
  Nee   Ja
 
3.5 Beleef jy enige fisiese reaksie wanneer jy blootgestel word aan iets wat jou aan die trauma herhinner?
  Nee   Ja
 
4.1 Vermy jy gedagtes, gevoelens of gesprekke wat jou aan die trauma herhinner?
  Nee   Ja
 
4.2 Vermy jy aktiwiteite, plekke of mense wat jou aan die trauma herhinner?
  Nee   Ja
 
4.3 Sukkel jy om sekere aspekte rondom die trauma te onthou?
  Nee   Ja
 
4.4 Toon jy verminderde belangstelling in aktiwiteite wat vroe\EBr vir jou van belang was?
  Nee   Ja
 
4.5 Beleef jy soms 'n gevoel van verwydering of vervreemding van ander mense?
  Nee   Ja
 
4.6 Vind jy dit deesdae moeilik om emosies te ervaar? (bv. onvermo\EB om liefde te ervaar).
  Nee   Ja
 
4.7 Het jy nog planne vir jou toekoms waaroor jy opgewonde voel?
  Nee   Ja
 
5.1 Beleef jy verhoogde spanning wat jy nie voor die trauma ervaar het nie, wat jou laat sukkel om aan die slaap te raak of om aan die slaap te bly?
  Nee   Ja
 
5.2 Beleef jy verhoogde spanning wat lei tot ge\EFrriteerdheid of woede- uitbarstings wat vroe\EBr nie teenwoordig was nie?
  Nee   Ja
 
5.3 Beleef jy konsentrasieprobleme wat nie vroe\EBr teenwoordig was nie?
  Nee   Ja
 
5.4 Beleef jy opvlie\EBndheid wat nie vroe\EBr teenwoordig was nie?
  Nee   Ja
 
5.5 Is jou skrikreaksie deesdae meer gereeld en meer intens as voorheen?
  Nee   Ja
 
6 Hoe lank is hierdie simptome al teenwoordig?
  Minder as 'n maand   Minder as 3 maande   Meer as 3 maande
 
7 Hoe lank na die gebeure het die simptome begin?
  Onmiddelik   1 maand   3 maande   6 maande of meer

[ Terug na Vraelyste ] [ Terug na Vorige Bladsy ]