Obsessief- Kompulsiewe Versteuring Vraelys

1.1. Ervaar jy herhalende gedagtes, beelde of impulse wat indringend en onvanpas is en wat jou angstig laat voel?
  Nee   Ja
 
1.2. Is hierdie ervaringe meer as bloot bekommernisse oor bestaande probleme in jou lewe?
  Nee   Ja
 
1.3. Probeer jy hierdie ervaringe ignoreer, onderdruk of neutraliseer deur ander gedagtes of aksies?
  Nee   Ja
 
2. Kom hierdie ervaringe vanuit jou eie gedagtes of is dit te wyte aan indrukke van buite jouself?
  Eie   Buite
 
3. Ervaar jy enige herhaalde gedrag (soos om aanhoudend hande te was of skoon te maak) of gedagtes (soos om te tel of woorde stilweg aanhoudend te herhaal)?
  Nee   Ja
 
4. Glo jy die herhaalde gedrag voorkom of verminder stres, of kan selfs 'n gevreesde situasie verhoed om wel te gebeur?
  Nee   Ja
 
5. Dink jy jou optrede in hierdie situasies is obsessief?
  Nee   Ja

[ Terug na Vraelyste ] [ Terug na Vorige Bladsy ]