Is jou lewenskwaliteit swak?

English Questionnaire

Indien wel, het jy enige idee wat die oorsaak daarvan sou wees?

Lees deur die volgende stellings. Klik telkens op die simptome wat jy op 'n gereelde basis ervaar.

Hierna sal jy by 'n meer gedetailleerde vraelys uitkom. Na voltooiing sal jou reaksies outomaties gekategoriseer word en sal jy 'n aanduiding kry van waar die probleem gesetel mag wees. Jy sal ook advies ontvang van waar die beste professionele hulp in die spesifieke probleemveld beskikbaar is.

'n Lys van professionele persone met detail oor waar hulle praktiseer, asook hul kontaknommers sal aan jou beskikbaar gestel word.

1.     Was jy gedurende die afgelope ses maande die meeste van die tyd oor 'n aantal dinge bekommerd?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
2.     Sukkel jy om hierdie bekommernisse te beheer, en maak dit inbreuk op jou vermo\EB om te fokus op jou dagtaak?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
3.     Is jy bang dat jy voor ander mense verle\EB of soos 'n gek sal voel?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
4.     Ervaar jy soms 'n skielike gevoel van angs, vrees, ongemak of onrustigheid onder omstandighede waar die meeste ander mense nie so sou voel nie?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
5.     Toon jy tydens hierdie ervarings enige van die volgende fisiese simptome:
 • Moeilike asemhaling
 • Duiseligheid
 • Versnelde hartklop
 • Vrees om beheer te verloor / te sterf / waansinnig te raak
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
6.     Is jy bang dat nog so 'n aanval jou sal oorval?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
7.     Sukkel jy om 'n traumatiese voorval in jou lewe te verwerk?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
8.     Ervaar jy terugflitse of drome rondom hierdie traumatiese ervaring?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
9.     Behels die traumatiese ervaring 'n motorkaping, oorlog, natuurlike ramp of die skielike dood van iemand na aan jou?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
10.     Vermy jy dinge wat jou aan die voorval herhinner?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
11.     Ervaar jy die behoefte om herhaaldelik te was, te tel of dinge herhaaldelik na te gaan?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
12.     Voel jy angstig of benoud in plekke waar dit moeilik of 'n verleentheid sal wees om uit te kom?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
13.     Is jou angstigheid te wyte aan die feit dat jy 'n moontlike angsaanval vrees?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
14.     Ervaar jy dikwels gedagtes wat herhalend voorkom? Pla hierdie gedagtes jou maar jy kan nie daarvan ontslae raak nie?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
15.     Het jy enige roetines of rituele wat met jou vermo\EB om take te verrig of jouself te organiseer, inmeng?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
16.     Voel jy dikwels:
 • Rusteloos
 • Gespanne
 • Na aan breekpunt
 • Moeg
 • Maklik uitgeput
 • Ge\EFrriteerd
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
17.     Vrees jy vernedering of dat jy belaglik sal voorkom voor ander mense in situasies waar die aandag op jou gefokus is?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
18.     Vermy jy sekere situasies as gevolg van hierdie vrees?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
19.     Be\EFnvloed hierdie vrees jou werksvermo\EB en sosiale omgang?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
20.     Sluit hierdie vrees situasies soos hieronder genoem in?
 • Om in die openbaar te eet
 • te skryf
 • of te praat.
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
21.     Ervaar jy afwisselend goeie en slegte buie? (Mood swings)
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
22.     Het jy onlangs enige verandering bemerk t.o.v. A-E hieronder?

A.    Slaap

Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig

B.    Eet
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig

C.    Sosiale gedrag

Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig

D.    Seksuele gedrag

Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig

E.    Werk

Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig
 
23. Is jy bewus van enige veranderings in jou slaappatroon?
Geensins Effens/nie sommer nie Matig tot gemiddeld Gemiddeld tot merkbaar Merkbaar tot uitermatig

[ Terug na Vraelyste ] [ Terug na Vorige Bladsy ]