Veralgemeende Angsversteuring Vraelys

1. Sukkel jy om jou bekommernisse te beheer?
  Nee   Ja
 
2. Voel jy dikwels angstig of bekommerd?
  Nee   Ja
 
3. Is jy geneig om oor baie dinge bekommerd te wees?
  Nee   Ja
 
4. Bestaan hierdie toestand al langer as ses maande?
  Nee   Ja
 
5. Voel jy rusteloos, ingeperk of na aan breekpunt?
  Nee   Ja
 
6. Raak jy maklik uitgeput?
  Nee   Ja
 
7. Sukkel jy om te konsentreer of slaan jou gedagtes soms bloot toe?
  Nee   Ja
 
8. Raak jy maklik ge\EFrriteerd?
  Nee   Ja
 
9. Ervaar jy seer spiere of spierspasmas?
  Nee   Ja
 
10.  Ly jy aan ontwrigte slaappatrone?
  Nee   Ja

[ Terug na Vraelyste ] [ Terug na Vorige Bladsy ]