Fases in die Ontwikkeling van Geloof

Bladsy 1 van 2

1. Ek gesels maklik oor God se liefde en hoe dit my lewe verander het.

Altyd Meestal Soms Selde
 

2. Ek weet dat dit nodig is dat die gelowige homself moet ondersoek en evalueer.

Elke oomblik Redelik gereeld Partykeer Per geleentheid
 

3. Ek het 'n behoefte daaraan om Bybel te lees, sodat ek kan verstaan wat God vir my wil sê.

Baie dikwels Dikwels Partykeer Nooit
 

4. Ek weet dat elke gelowige die woord van God in die wêreld moet uitdra met woord en daad.

Altyd Meestal Partykeer By uitsondering
 

5. Die wete dat God my liefhet laat uiteindelik my vrees en onsekerheid in alle lewensituasies verdwyn.

Altyd Dikwels Partykeer Nooit
 

6. Ek slaag daarin om die onderdrukte positiewe en negatiewe dinge in my lewe vir myself in woorde uit te druk.

Altyd Meestal Soms Nooit
 

7. Ek wil graag in 'n hegte verhouding met ander gelowiiges staan, sodat ons mekaar onderliggend kan vermaan, vertroos en bemoedig.

Baie graag Graag Partykeer Selde
 

8. Ek wil graag die beeld van God in my lewe sigbaar laat word. Daarom word my reaksie op ander se evaluasie en my self evaluasie bepaal deur die mate wat dit bydra om hierdie beeld sigbaar te laat word.

Altyd Meestal Soms Nooit
 

9 Ek weet dat ‘n Gelowige al sy sondes spesifiek moet bely en om vergewing vra wanneer hy bid.

Definitief Net sekeres Enkeles Onnodig
 

10. Ek slaag daarin om vrede en nuwe hoop vir iemand te bring wanneer ek hom vertroos of bemoedig.

Baie dikwels Dikwels Soms Selde
 

11. Ek weet dat dit wat ek doen en die aanvaarding daarvan deur mense my nie meerderwaardig of minderwaardig moet laat voel nie.

Beslis Twyfel Onseker Beslis nie
 

12. Ek wil graag, wanneer ek my sonde ontdek dit voor God bely en om vergewing vra, want dan word ek opnuut bewus dat God vergewe het en dat Hy my steeds liefhet.

Altyd Dikwels Soms Selde
 

13. Weet jy hoe belangrik dit is dat daar ‘n baie hegte verhouding tussen gelowiges moet wees.

Baie belangrik Belangrik Soms belangrik Onbelangrik
 

14. Hoeveel keer het jy al beleef dat God teenwoordig is in die erediens.

Baie dikwels Meestal Soms Selde
 

15. Ek slaag gewoonlik daarin om my negatiewe en verkeerde denke oor myself te verander.

Altyd Meestal Soms Selde
 

16. Ek wil graag vir ander vertel van God se liefde en hoe dit my lewe verander het.

Baie graag Miskien Miskien nie Glad nie
 

17. Ek wil graag die onderdrukte positiewe en negatiewe dinge in my lewe, in woorde uitdruk en dan wil ek dit graag voor God bely en ek wil dit ook graag teenoor ander mense volgens God se riglyne hanteer.

Altyd Meestal Soms Selde
 

18. Ek weetverseker dat ek die ewige lewe met ander gelowiges sal deel volgens 1Joh 5:12-13.

Beslis Miskien Twyfel Beslis nie
 

19. Ek het al daarin geslaag om die liefde van God vir sondaars aan mense te verduidelik.

Baie dikwels Meestal Partykeer Nooit
 

20. Dit is waar dat ‘n gelowige se denke - en lewenspatroon moet verander, sodat hy na die beeld van sy Skepper vernuwe kan word.

Altyd waar Meestal waar Soms waar Nooit