Agorafobie Vraelys

1. Hoe angstig is jy wanneer jy in 'n plek/ situasie is vanwaar ontsnapping moeilik of vernederend mag wees?
  Geensins   Somtyds   Meestal
 
2. Ervaar jy angs in die volgende situasies:
Om alleen buite die huis te wees?   Nee   Ja
Om in 'n skare te wees?   Nee   Ja
Om in 'n ry te staan soos by 'n betaalpunt?   Nee   Ja
Om in 'n bus, trein of motor te reis?   Nee   Ja
Om op 'n brug te wees?   Nee   Ja
Om in 'n hysbak te wees?   Nee   Ja
 
3. Hoe hanteer jy bogenoemde situasies? Kies die mees toepaslike antwoord.
Hoewel dit stresvol is hanteer ek die situasie.  
Ek moet vergesel wees van iemand in so 'n situasie.  
Ek probeer sulke situasies vermy.  
Ek hanteer die situasie alleen, maar met uiterste moeite.  
Ek vermy soortgelyke situasies tot so 'n mate dat ek nie my daaglikse verantwoordelikhede kan nakom nie.  

[ Terug na Vraelyste ] [ Terug na Vorige Bladsy ]