Fases in die Ontwikkeling van Geloof

Bladsy 1 van 2

1. Ek gesels maklik oor God se liefde en hoe dit my lewe verander het.

Altyd Meestal Soms Selde
 

2. Dit is nodig dat die gelowige homself moet ondersoek en evalueer.

Altyd Meestal Soms Selde
 

3. Ek het 'n behoefte daaraan om Bybel te lees, sodat ek kan verstaan wat God vir my wil s.

Altyd Meestal Soms Selde
 

4. Elke gelowige moet die woord van God in die wreld uitdra met woord en daad.

Altyd Meestal Soms Selde
 

5. Die wete dat God my liefhet laat uiteindelik my vrees en onsekerheid in alle lewensituasies verdwyn.

Altyd Meestal Soms Selde
 

6. Ek het die behoefte om die onderdrukte positiewe en negatiewe dinge in my lewe vir myself in woorde uit te druk.

Altyd Meestal Soms Selde
 

7. Ek wil graag in 'n hegte verhouding met ander gelowiiges staan, sodat ons mekaar onderliggend kan verstaan, vertroos en bemoedig.

Altyd Meestal Soms Selde
 

8. My reaksie op evaluasie en selfevaluasie word gewoonlik bepaal deur die mate waarin dit sal bydra om die beeld van God in my lewe sigbaar te laat word.

Altyd Meestal Soms Selde
 

9 'n Gelowige moet altyd sy sondes spesifiek bely en om vergewnig vra wanneer hy bid.

Altyd Meestal Soms Selde
 

10. Wanneer ek iemand vertroos of bemoedig bring dit vrede en nuwe hoop vir hom.

Altyd Meestal Soms Selde
 

11. Ek weet dat dit wat ek doen en die aanvaarding daarvan deur mense my nie meerderwaardig of minderwaardig laat voel nie.

Altyd Meestal Soms Selde
 

12. Wanneer ek die grootheid van my sonde ontdek is ek vas oortuig dat God my steeds liefhet.

Altyd Meestal Soms Selde
 

13. Hoe belangrik is dit dat daar 'n hegte verhouding tussen gelowiges moet wees

Altyd Meestal Soms Selde
 

14. Hoeveel keer het jy al beleef dat God teenwoordig is in die gedeelte voor die predeking, met ander woorde in die lofsange.

Altyd Meestal Soms Selde
 

15. Ek slaag gewoonlik daarin om my negatiewe en verkeerde denke oor myself te verander.

Altyd Meestal Soms Selde
 

16. Ek wil graag vir ander vertel van God se liefde en hoe dit my lewe verander het.

Altyd Meestal Soms Selde
 

17. Ek is instaat om die onderdrukte positiewe en negatiewe dinge in my lewe, wat ek teenoor myself uitgedruk het in woorde, teenoor God en ander mense korrekt te handteer.

Altyd Meestal Soms Selde
 

18. Ek kan saam met 1 Joh 5:13 getuig dat ek verseker weet dat ek die ewige lewe sal h.

Altyd Meestal Soms Selde
 

19. Ek het al daarin geslaag om die liefde van God vir sondaars aan mense te verduidelik

Altyd Meestal Soms Selde
 

20. Dit is waar dat 'n gelowige se denke - en lewenspatroon moet verander, sodat hy na die beeld van sy Skepper vernuwe kan word.

Altyd Meestal Soms Selde